Tagasiside

Meie eesmärk on pakkuda lastele toredat ja turvalist vabaaja veetmise kohta. Kõige paremini saame seda teha vaid koos Teiega. Juhul kui Teil on ettepanekuid või soovitusi, tunneme siirast head meelt, kui neid meiega jagate. Loomulikult on alati julgustuseks ka positiivne tagasiside.